Conceptual & Associative Priming

  • Bericht auteur:
  • Leestijd:3 minuten gelezen

“Subtiele aanwijzingen beïnvloeden onbewust onze gedachten, gevoelens en gedrag”

Ons brein is fundamenteel associatief, elke ervaring die we ondergaan activeert een groot associatief neuraal netwerk (bijvoorbeeld het woord maan: het lezen van dit woord activeert een serie van associaties als nacht, wit, wolf en illusie). Deze neurale representatie overlapt met gerelateerde representaties (bijvoorbeeld; het zien van een tafel activeert gedeeltes van het neurale netwerk die stoel representeren).

Door deze spreiding en overlapping in ons brein kunnen anderen specifieke stimuli gebruiken om specifiek gedrag in onze hersenen te pre-activeren (bijvoorbeeld het kopen van een product). Het gewenste gedrag is dan al geactiveerd waardoor het voor ons makkelijker wordt om het gewenste gedrag ook te vertonen.

Wetenschappelijk onderzoeksvoorbeeld:

Terwijl je een Caffé Latte drinkt bij Starbucks komt en een onbekende bij je aan tafel zitten. Hoe leuk of aardig zou je hem of haar vinden in termen van vrijgevigheid en vriendelijkheid?

Williams & Bargh (2008) ontdekten dat dit afhangt van het drankje wat je aan het drinken bent. Bij het drinken van een warme Latte voel je eerder warme gevoelens tegenover de onbekende dan wanneer je een Iced Latte drinkt. In een tweede studie van Williams & Bargh is gevonden dat hetzelfde effect van koud/warm toegepast kan worden op vriendelijkheid, warm zorgt ervoor dat je meer wilt geven…

Recente discussie:

De afgelopen jaren is er steeds meer discussie en kritiek gekomen op de huidige gang van zaken met betrekking tot onderzoek naar priming effecten. Priming effecten worden in studies gevonden maar vervolgens in andere studies niet terug gevonden. Er zou op een meer gestructureerde manier onderzoek gedaan moeten worden naar priming effecten zodat er meer gedegen bewijs gevonden kan worden. Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman schreef zelfs een open brief naar alle wetenschappers die met primingeffecten werken om meer samen te werken en elkaars bevindingen te onderzoeken.

Online Persuasion tips:

  • Bedenk welke onbewuste emoties en bewuste gedachten betrokken zijn bij het kopen van jouw producten en prime deze gedachten en emoties subtiel in jouw online boodschap.
  • Test met het matchen van emoties en stereotypische content, kleuren en beelden maar ook de look and feel van je website.
  • Overweeg ook om elke gewenste sub-interactie en micro-prime te onderzoeken van de bovengenoemde stappen.
  • Wees voorzichtig met duidelijke priming die het zogenoemde “reverse-priming” effect kunnen oproepen.
  • Scan je online dialogue grondig op negatieve primes (o.a. minnen, kruisen, sterretjes, kleuren en afbeeldingen die een mismatch vormen met de gewenste prime).

Verder lezen: