De drie voordelen van uitwisseling tussen wetenschap en organisatie

Onlangs hadden wij voor de tweede keer een groep PhD kandidaten bij ons op kantoor tijdens de door ons opgezette cursus “Using Psychological Theories to Change Online Consumer Behavior” (benieuwd naar de eerste keer? Lees de blog hier). Hun opdracht? Kom met een theoretisch framework en goed onderbouwde hypotheses en aanbevelingen om een specifiek vraagstuk voor onze klanten op te lossen. In deze blog lees je welke nieuwe inzichten dit opleverde. Zowel voor onze klanten, als voor de PhD kandidaten. Een win-win project dus!

Wat hebben de bedrijven geleerd?

De cursus was in samenwerking met het Kurt Lewin Instituut, een onderwijs & onderzoeksinstituut bedoeld om sociaal psychologisch onderzoek te versterken en toe te passen. Een belangrijk doel van de cursus was het genereren van meer “denktijd” om diepgaande analyses te kunnen doen op vraagstukken die spelen binnen bedrijven. Zo zocht (online) e-bikewinkel Stella bijvoorbeeld advies over de impact van het tonen van prijzen op consumentengedrag en over de behoeftes van de klant bij het aankopen van een e-bike. PhD kandidaten werden verdeeld over kleine groepjes en elk groepje richtte zich op één van de vragen die onze klanten hadden aangedragen. Hieronder vind je  een aantal interessante learnings voor onze klanten die uit de bevindingen naar voren kwamen:

Combineer het tonen van prijzen met begrijpelijke uitleg

Het tonen van prijzen op de website zorgt ervoor dat consumenten prijzen eerlijker vinden (Iyer et al., 2017); meer loyaliteit ervaren ten opzichte van Stella (Rothenberger, 2015) en ze minder moeite hoeven te doen om de prijzen te vinden (Deng et al., 2021).  Dit zijn allemaal positieve effecten, waarvan je zou verwachten dat die zich zouden vertalen in hogere verkopen. Dit is echter niet direct het geval, blijkt uit eerder gedane A/B-tests. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat e-bikes complexe producten zijn en dat consumenten daarom alleen afgaan op informatie die makkelijker te begrijpen is → de prijs. Het tonen van prijzen op de website zou dus gepaard moeten gaan met simpele en begrijpelijke informatie over de andere kenmerken van de e-bikes. Concreet leidt dit tot de volgende tips:

  • Leg uit wat elke e-bike uniek maakt. Welke specificaties heeft deze fiets waardoor de getoonde prijs gerechtvaardigd is? (Malc, Mumel & Pisnik, 2016)
  • Geef consumenten het gevoel alsof ze de producten kunnen aanraken (Flavián, Gurrea & Orús, 2017). Consumenten willen zich een voorstelling kunnen maken hoe een product aanvoelt als ze het gebruiken (Petrova & Cialdini, 2005). Gebruik bijvoorbeeld fimpjes of beelden waaruit blijkt hoe je de e-bike kunt gebruiken. 
  • Gebruik afgeronde prijzen. Consumenten willen graag een afweging kunnen maken tussen de verschillende modellen. Dit is lastiger als de kenmerken moeilijk te vergelijken zijn, zoals bij relatief ingewikkelde prijzen. Ronde getallen zijn makkelijker te vergelijken (Thomas & Morwitz, 2005).

Focus op het spenderen van tijd in plaats van geld

Uit literatuur blijkt dat het veel uitmaakt of consumenten nadenken over het besteden van hun geld of van hun tijd (Mogilner & Aaker, 2009). Als consumenten nadenken over het besteden van hun tijd aan of met een specifiek product, dan zijn ze in een emotionele mindset waarbij ze zich realiseren dat hun tijd kostbaar is en ze die waardevolle tijd graag zinvol willen besteden (Aaker et al., 2011).  Dit betekent dat ze meer gaan stilstaan bij de manieren waarop ze hun tijd willen besteden, aan welke activiteiten en met wie. Nadenken over het uitgeven van geld, aan de andere kant, zorgt ervoor dat emoties worden onderdrukt en dat mensen meer waar voor hun geld willen. De aanschaf van een e-bike leent zich erg goed voor een emotionele “tijd” mindset. E-bike bezitters vinden namelijk dat ze door hun e-bike meer uit hun leven halen. Een e-bike is makkelijk te gebruiken, zorgt voor tijdsbesparing (je kunt immers sneller fietsen met minder lichamelijke moeite) en biedt ook nog eens een plezierige ervaring (Fisherman & Cherry, 2016; Plazier et al., 2017; Popovich et al., 2014; Şimşekoğlu & Klöckner, 2019). Forenzen op een e-bike, buiten in de natuur, is bijvoorbeeld een prettigere ervaring dan in de file staan of in een drukke bus zitten. Oftewel, het besparen van tijd en het meer genieten van onderweg zijn, zijn belangrijke voordelen ten opzichte van andere vervoersmiddelen.

Deze inzichten kunnen worden vertaald naar de volgende concrete tips:

  • Vermijd verwijzingen naar de prijs op de homepage en verwijs in plaats daarvan naar het besteden van tijd.
  • Gebruik afbeeldingen waarbij de positieve ervaring van tijd besteden op een e-bike meer naar voren komt. Dus in plaats van een afbeelding waar alleen de fiets zelf op wordt getoond, toon ook afbeeldingen of filmpjes waarbij mensen genietend op een e-bike zitten. Bijvoorbeeld op weg naar werk, dus in een stadse omgeving, of juist in de natuur.

Wat hebben de PhD kandidaten geleerd?

Deze cursus heeft niet alleen veel nieuwe inzichten opgeleverd voor onze klanten, ook de PhD kandidaten waren erg enthousiast. Wat heeft het hen gebracht? Lees hieronder een aantal uitspraken van onze deelnemers.

  • “Ik vond het heel verfrissend om theoretische kennis toe te passen op een echte casus van daadwerkelijke klanten. Hierdoor werd ik uitgedaagd om mijn kennis over te brengen aan een niet-wetenschappelijk publiek.”
  • “Het was heel erg fijn om tijdens deze cursus op het kantoor van Online Dialogue te zijn. Dit gaf echt een goede indruk van hoe het zou zijn om voor een kantoor te werken en hoe een werkdag eruit zou kunnen zien”.
  • “Door deze cursus heb ik beter inzicht in hoe relevant mijn skills zijn voor het bedrijfsleven. Ik begrijp nu hoe mijn onderzoeksvaardigheden in te zetten zijn buiten de wetenschappelijke wereld, en hoe belangrijk deze vaardigheden zijn”.

Conclusie

Met het geven van deze cursus wilden we onderzoeken wat PhD kandidaten en het bedrijfsleven van elkaar kunnen leren en voor elkaar betekenen. Wat ons betreft is dat doel behaald. Wij zijn enthousiast over deze kruisbestuiving waarbij we zowel extra waarde hebben kunnen toevoegen voor onze klanten, als voor jonge wetenschappers. We zien de cursus dan ook als een succes en gaan het sowieso herhalen. Wil jij ook een casus inbrengen? Of lijkt het je leuk om als PhD kandidaat hieraan mee te doen? Neem dan vooral contact op

Referenties

Aaker, J. L., Rudd, M.& Mogilner, C. (2011). If money does not make you happy, consider time. Journal of Consumer Psychology, 21, 126-130. DOI::10.1016/j.jcps.2011.01.004

Deng, W., Su, T., Zhang, Y., & Tan, C. (2021). Factors affecting consumers’ online choice intention: a study based on bayesian network. Frontiers in Psychology, 12. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.731850

Fisherman, E., & Cherry, C. R. (2015). E-bikes in the mainstream: Reviewing a decade of research. Transport Reviews. http://dx.doi.org/10.1080/01441647.2015.1069907

Flavián, C., Gurrea, R., & Orús, C. (2017). The influence of online product presentation videos on persuasion and purchase channel preference: The role of imagery fluency and need for touch. Telematics and Informatics, 34, 1544-1556. http://dx.doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.002 

Iyer, G., Grewal, D., & Rothenberger, S. (2017). Impacts of Price Transparency on Consumer Price Fairness Perspections and Behavioral Intentions. In: Campbell, C.L. (eds) The Customer is NOT Always Right? Marketing Orientationsin a Dynamic Business World. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50008-9_135

Malc, D., Mumel, D., & Pisnik, A. (2016). Exploring price fairness perceptions and their influence on consumer behavior. Journal of Business Research, 69 (9), 3693-3697. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.03.031 

Mogilner, C., & Aaker, J. (2009). “The time vs. money effect”: Shifting product attitudes and decisions through personal connection. Journal of Consumer Research, 36, DOI: 10.1086/597161. 

Petrova, P. K., & Cialdini, R. B. (2005). Fluency of consumption imagery and the backfire effects of imagery appeals. Journal of Consumer Research, 32, 442-452. DOI: 0093-5301/2005/3203-0012$10.00

Plazier, P. A., & Weitkamp, G., & Van den Berg, A. E. (2017). “Cycling was never so easy!” An analysis of e-bike commuters’ motives, travel behaviour, and experiences using GPS-tracking and interviews. Journal of Transport Geography, 65, 25-34. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2017.09.017

Popovich, N., Gordon, E. Shao, Z., Xing, Y., Wang, Y. & Handy, S. (2014). Travel Behaviour and Society, 1, 37-44. http://dx.doi.org/10.1016/j.tbs.2013.10.006 

Rothenberger, S. (2015). Fairness through Transparency: The iInfluence of Price Transparency on Consumer Perceptions of Price Fairness.

Simsekoglu, O., Klöckner, C. A. (2018). The role of psychological and socio-demographical factors for electric bike use in Norway. International Journal of Sustainable Transportation. https://doi.org/10.1080/15568318.2018.1466221 

Thomas, M. & Morwitz, V. (2005). Penny wise and pound foolish: the left-digit effect in price cognition. Journal of Consumer Research, 32, 54-64. DOI: 0093-5301/2005/3201-0005$10.00

dr. Florien Cramwinckel - behavioural expert

Florien wist op haar twaalfde al dat ze psychologie wilde studeren, en heeft dan ook zowel een bachelor als een research master diploma in sociale psychologie (beide cum laude). Daarna is ze gepromoveerd in de sociale psychologie op een proefschrift getiteld "The social dynamics of morality". Na afronding van haar PhD heeft ze nog jarenlang in de academische wereld gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker en universitair docent. Florien heeft verschillende artikelen gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften (InMind), talloze cursussen gegeven, en meerdere prijzen gewonnen (o.a. beste ASW docent). Ze wordt regelmatig gevraagd als spreker voor nationale en internationale events, en heeft dan ook tientallen presentaties gegeven over uiteenlopende onderwerpen en op verschillende podia (zoals een presentatie voor de universiteit van Nederland over 'Waarom vind jij een vegetarier soms zo irritant?'. Sinds begin 2020 werkte ze bij Online Dialogue als senior gedragsexpert. Hier zet ze haar kennis en ervaring in om online klantgedrag te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Ze schrijft artikelen en blogs, geeft en ontwerpt trainingen, ontwerpt testen, doet gedragsonderzoek en maakt gedragsanalyses. Daarnaast drinkt ze liters thee, verliest ze altijd met tafeltennis, houdt ze van hardlopen, boksen en tennissen, en is ze gek op haar roze gezin. In september 2023 ging ze uit dienst.