Organisatiestructuur voor een experimenteercultuur

Wanneer bedrijven experimenteren proberen op te schalen, merken ze vaak dat de bedrijfscultuur het grootste obstakel is. Bestaand gedrag, overtuigingen, normen en waarden maken het moeilijk of onmogelijk om tot een experimenteercultuur te komen.

Dit is het tweede van vier artikelen over de vereisten om tot een experimenteercultuur te komen.

1. Drie mindsets om tot een experimenteer cultuur te komen
2. Organisatiestructuur voor een experimenteercultuur
3. Hoe leiderschap zorgt voor een experimenteercultuur
4. Centre of Excellence versus andere organisatiemodellen

Cross-functionele teams versus silo’s in jouw organisatiestructuur

organisatiestructuur voor experimenteercultuur : doorbreek de silo's

De structuur van een organisatie kan een experimenteercultuur belemmeren of stimuleren.

In de ideale situatie werken cross-functionele teams samen aan dezelfde doelen, waarbij informatie en middelen vrijelijk tussen de teams worden gedeeld. Deze opzet bevordert innovatie en verhoogt de productiviteit. Het verbetert ook de besluitvorming omdat de benodige informatie voor alle teams toegankelijk is.

Echter, silo’s belemmeren communicatie en samenwerking. Deze structuren zien we vooral bij grote corporates. Silo’s zijn scheidingen tussen mensen of groepen. Deze divisies kunnen tastbaar en ontastbaar zijn.

In een silo kunnen teams werken aan hun eigen doelen en KPI’s, die zelfs in strijd kunnen zijn met de doelen van andere silo’s. Vaak is er slechte communicatie en uitwisseling van informatie tussen de silo’s.

Waarom de organisatiestructuur experimenteren belemmert?

Silo’s zijn een slechte zaak voor experimenten. Wanneer CRO bijvoorbeeld begint bij de marketingafdeling, is het te ver weg van de IT-afdeling. Dit maakt het uitvoeren van complexe, innovatieve experimenten onmogelijk en verlaagt de snelheid.

Wanneer dit probleem niet wordt aangepakt, blijft het marketingteam kleine front-end experimenten uitvoeren. Tegelijkertijd worden de grote veranderingen en nieuwe product features elders in de organisatie gemaakt en gepubliceerd zonder dat ze als experiment worden getest.

De silo’s in de organisatiestructuur afbreken

Om tot een experimenteercultuur te komen zul je deze silo’s moeten afbreken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

Ten eerste wil je dat teams een zinvolle bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelen. Bepaal samen wat het aandeel van het team hierin is. In plaats van aan hun eigen doelen te werken, gaan teams samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Als je een manager op hoog niveau bent, zorg er dan voor dat alle afdelingen zijn afgestemd op de visie en doelen van het bedrijf.

Ten tweede: breng mensen bij elkaar. Zorg ervoor dat ze elkaar leren kennen, informatie delen en samen gaan werken. Dat kan in meetings, brainstormsessies, inspiratiesessies, workshops en presentaties, of je kunt marketeers, developers en product owners in één ruimte zetten en samen naar een usability test laten kijken.

Ten derde, voer experimenten uit die afdelingoverschrijdend zijn. Zoek bijvoorbeeld een nieuwe functie die over drie maanden wordt gelanceerd. Beslis vervolgens samen met de producteigenaar, het development team en het marketingteam dat je deze functie via een experiment opzet, met verschillende iteraties om ervoor te zorgen dat deze het beste past bij de doelgroep.

Ten vierde, verwijder barrières. Maak het gemakkelijk om te communiceren door bijvoorbeeld Slack te gebruiken. En verwijder fysieke barrières. Als marketing en IT vaker moeten samenwerken, zorg dan dat ze elkaar zien. Herstructureer het kantoor, laat marketing en IT dichter bij elkaar zitten en laat het opener aanvoelen. Je kan ook een gedeeld koffiezetapparaat aanschaffen.

Tot slot kun je samen successen vieren en de juiste beloningen bieden.

Stap voor stap experimenteren

organisatiestructuur voor experimenteercultuur

Gelukkig verdwijnen silo’s langzaamaan. Vooral in nieuwere bedrijven wordt een silostructuur steeds minder gezien. Als jij je echter in een geïsoleerde organisatie bevindt, kan dit experimenteren belemmeren. Stem dan doelen op elkaar af, breng mensen bij elkaar en doorbreek stap voor stap de silo’s.

Bronnen

Ruben de Boer - conversion manager

Als Conversie Manager en consultant bij Online Dialogue vindt Ruben het een genoegen om elke dag met geweldige mensen voor geweldige websites te werken. Hij helpt klanten bij het verbeteren van hun optimalisatiestrategie en -cultuur, het opzetten en verbeteren van het CRO-proces en het leiden van multidisciplinaire teams.