Presentation Usabilla Stockholm – Tom van den Berg

Last week Tom van den Berg gave a presentation at Usabilla in Stockholm about: ‘How to build a successful validation program?’.

Among other things, he talked about validation, ROI, confirmation bias, OEC and test frequency.

Interested in the slides?
Take a look at them here.


Vorige week gaf Tom van den Berg een presentatie bij Usabilla in Stockholm over het creëren van een succesvol validatieprogramma.

Hij behandelde onder andere validatie, ROI, confirmation bias, OEC en testfrequentie.

Interesse in de slides?
Bekijk hier de slides van de presentatie.

Ruben de Boer - conversion manager

Als Conversie Manager en consultant bij Online Dialogue vindt Ruben het een genoegen om elke dag met geweldige mensen voor geweldige websites te werken. Hij helpt klanten bij het verbeteren van hun optimalisatiestrategie en -cultuur, het opzetten en verbeteren van het CRO-proces en het leiden van multidisciplinaire teams.