De taken van een UX expert in een CRO-proces

In een eerder blog hebben we het over de juiste designer voor je CRO-proces. Hierin kan je lezen dat niet iedere designer optimaal inzetbaar is voor alle design opdrachten. Binnen het CRO-werkveld en specifiek bij A/B testen, zet Online Dialogue user experience (UX) experts in. Zij vormen een brug tussen data en psychologie. Hierbij vertaalt de psycholoog de data van de analist, en vertaalt de designer de hypotheses van psychologen door middel van visualisatie. 

Maar naast het visualiseren van de hypothese, heeft de UX experts nog meer taken binnen het CRO-proces, namelijk:

  1. Afstemmen van de hypothese met de psycholoog;
  2. Visuele uitwerking op basis van de hypothese om gedragsverandering tot stand te brengen;
  3. Design doorlopen met psycholoog om te toetsen of het aansluit op de hypothese;
  4. Het ontwerp communiceren en controleren met en door de klant;
  5. Briefing verzorgen naar development voor ontwikkeling van het experiment (design veranderingen en de te verrichtte metingen);
  6. Kwaliteitscontrole van de test (quality assurance);
  7. Live zetten van de test.

1. Afstemmen van de hypothese

Aan de hand van de bevindingen uit de data en psychologie wordt een hypothese gemaakt. Deze hypothese wordt vervolgens met de UX expert besproken. Het is niet de bedoeling dat de psycholoog in details treedt over de visuele uitwerking, die het verwachte gedrag plaats moet laten vinden. Daarvoor is juist de UX expert betrokken bij het proces.

2. Visuele uitwerking door UX expert

De UX expert is verantwoordelijk voor de visuele uitwerking van de hypothese. Met name om die reden is het essentieel om een designer te hebben die klantgericht ingesteld is. Tevens heeft de UX expert kennis van verschillende optimalisatie strategieën en psychologische tactieken die nodig zijn om de gebruiker zijn gedrag te verklaren en te veranderen.

3. Design doorlopen

Nadat het design is afgerond wordt het design besproken met de betreffende psycholoog. De psycholoog beoordeelt of de visuele aanpassingen voldoende zijn om de gewenste gedragsverandering plaats te laten vinden voor het conversiedoel. Als dit het geval is dan kan het ontwerp naar de klant.

4. Het ontwerp delen en controleren

Nadat het ontwerp afgerond en is afgestemd met de psycholoog wordt het design gepresenteerd aan de klant. Samen met de hypothese wordt verklaart hoe de visuele aanpassingen een verandering in gedrag tot stand gaan brengen.

5. Briefing development 

Pas als de klant akkoord is wordt het design omgezet naar een experiment. Hiervoor wordt een briefing opgesteld voor het development team. In de briefing worden onder andere de volgende onderdelen beschreven:

Wat we willen bereiken met het draaien van het experiment
Voor de developer is het goed om niet alleen te weten wat er op de pagina verandert, maar ook wat men wil bereiken met de aanpassingen. Hierdoor krijgt de developer meer inzichten in het gewenste resultaat. Die instructies helpen bij het bouwen van de test en bij de quality assurance (QA).

Op welke devices zal het experiment gaan draaien
Geldt de visuele aanpassingen voor alle apparaten of wordt er uitsluitend getest op een specifiek device? Het is mogelijk om experimenten te doen op een specifiek apparaat? Het is goed om te kijken of er genoeg verkeer op de website is en wat de conversie ratio is. Met een impact analyse bepaal je of er genoeg verkeer is om te testen en hoelang je dan moet testen.

Op welke pagina(’s) de test staat
Het experiment zal draaien op pagina’s waar je impact kan behalen. In veel gevallen is dat bijvoorbeeld een product detailpagina, product overzichtspagina, winkelmandje en de stappen van de checkout. Voor het bouwen heeft de developer een pagina nodig waarop getest kan worden. Wordt er bijvoorbeeld getest op een product detailpagina (PDP), dan wordt slechts een pagina van de PDP genomen om de veranderingen op te baseren. In de meeste gevallen gebruiken alle PDP’s hetzelfde template, daarom zullen de veranderingen ook te zien zijn op de overige PDP’s. Uiteraard komt het ook voor dat op een andere PDP een element staan dat niet terugkomt op de testpagina. Deze controle wordt uitgevoerd in een latere fase, namelijk tijdens de quality assurance.

Volledige omschrijving
Hierin wordt beschreven in welke opzichten de controle versie (variant A) verschilt met het nieuwe design (variant B). Zowel schriftelijk als visueel wordt uitgelegd welke elementen zijn veranderd. 

Wat we willen meten met het experiment
Nadat de test is gestopt wil je onderzoeken wat de visuele veranderingen voor effect hadden. Hierbij kijk je meestal naar conversies, maar soms ook naar andere KPI’s zoals bepaalde interacties. Daarom is het tijdens de briefing belangrijk dat de events worden beschreven. Deze events zorgen ervoor dat metingen verricht kunnen worden.

6. Quality assurance (kwaliteitscontrole)

Na het bouwen doet de developer een check of alle veranderingen goed zijn doorgevoerd, alle events verwerkt zijn en de test goed is ingesteld op alle pagina’s waar de test moet draaien. Als de test in de testtool staat, dan kan de UX expert controleren of de veranderingen kloppen. Als de UX expert tevreden is gaat een preview naar de klant. Pas als de klant volledig akkoord is wordt de test live gezet.

7. Live zetten van de test

Nadat alle events zijn getest en de targeting is ingesteld, kan de test voor een bepaalde periode draaien. De test wordt ingepland zodat deze test automatisch uitgaat wanneer de looptijd is verstreken. Nadat de test live is gezet wordt er nogmaals – maar dan live – getest of alles goed gaat. 

Een UX expert houdt zich dus niet uitsluitend bezig met design. Binnen het CRO-proces bij Online Dialogue wordt de UX expert voor meerdere taken ingezet. Daarom heeft het onze voorkeur om tijdens het CRO-proces een UX expert aan te haken in plaats van een andere willekeurige designer die werkzaam is bij een organisatie. Meer weten over wat een UX expert voor jou kan betekenen? Neem contact met ons op!

Marcel Stommel - user experience expert

Bij Online Dialogue helpen we opdrachtgevers betere en betrouwbaardere beslissingen te nemen. Om dit te bereiken maken we gebruik van data en psychologie in combinatie met bedrijfsadvies en verandermanagement. Als UX designer was Marcel dagelijks vol enthousiasme bezig met het vertalen van data en psychologie naar visuele designs om zo een optimale gebruikerservaring te creëren. Inmiddels is hij werkzaam bij Ahold.