Wat bedrijven van studenten kunnen leren – de kruisbestuiving tussen wetenschap en organisaties

Stel je voor dat je twee dagen lang de breinen van de wetenschappelijke crème de la crème zou kunnen inzetten om beter grip te krijgen op moeilijke vraagstukken binnen jouw bedrijf. Hoe klinkt je dat in de oren?  De meeste bedrijven zouden direct opspringen als ze deze kans zouden krijgen. Voor twee van onze klanten (Stella Fietsen en DPG Media) maken wij dit komende week mogelijk. 

In deze blog beschrijf ik de samenwerking  tussen een onderwijsinstituut voor PhD kandidaten in sociale psychologie, het Kurt Lewin Instituut en Online Dialogue.

Tijd is geld – zeker voor organisaties

Veel bedrijven hebben moeite om uitgebreid te investeren in het oplossen van grotere vraagstukken. De belangrijkste taak van de meeste werknemers is immers om werkzaamheden te doen die rechtstreeks in verband staan met het verhogen van belangrijke bedrijfsdoelen (bijv. verkopen). Uitzonderingen daargelaten betekent dit dat er relatief weinig “denk-tijd” beschikbaar is voor werknemers. De directe productiviteit van werkzaamheden krijgt namelijk vaak prioriteit boven diepgaande analyses van grotere vraagstukken. 

Denk bijvoorbeeld aan kwesties zoals: het aanpassen van de prijsstrategie – wat is de beste manier om dat te doen? Stel je voor dat jouw bedrijf abonnementen verkoopt. Welke factoren beïnvloeden of mensen al dan niet over gaan op de aankoop van een abonnement? Ondanks het belang van gedegen antwoorden op deze vragen is er bij veel bedrijven simpelweg niet genoeg tijd om hier diep op in te gaan. Wij herkennen deze frictie tussen het belang van direct resultaat versus diepgaande analyses bij onze klanten – en ook bij onszelf. We zien hier daarom een mogelijkheid voor een vruchtbare samenwerking met de wetenschap.

De vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk

In de academische wereld speelt namelijk een omgekeerd probleem. Wetenschappers hebben over het algemeen meer moeite met het toepassen van de opgedane kennis dan het verzamelen ervan. Studenten en andere academici zijn hoofdzakelijk bezig om de diepte in te duiken om kennis op te doen over een specifiek onderwerp of thema. Het hoofddoel is om zo goed mogelijk grip te krijgen op onderliggende factoren.

De uitdaging voor wetenschappers zit dan ook niet in het vinden van de tijd om diep om een onderwerp in te gaan, maar juist in het toepassen van deze opgedane kennis in “de echte wereld”. Tegenwoordig wordt er daarom op universiteiten en in onderzoeksprogramma’s tijd en aandacht besteed aan “valorisatie” – het benutten van opgedane kennis. Een goed voorbeeld is de website psychologie van sociaal gedrag waarbij sociaal psychologen hun onderzoeken toegankelijk maken voor algemeen publiek. Voor de meeste studenten is dit echter behoorlijk uitdagend. Hoe maak je de vertaalslag van wetenschappelijk opgedane kennis naar het oplossen van een probleem in de praktijk? Wetenschappelijke docenten en onderzoekers kunnen daar helaas niet altijd goed bij helpen – zij hebben hun hele carrière (of een groot deel ervan) op de universiteit gewerkt en daardoor weinig tot geen praktijkervaring. Hoe kun je dan als student (of jonge wetenschapper) oefenen met het toepassen van je kennis in de praktijk?

Wat bedrijven van studenten kunnen leren – en vice versa 

Wij grijpen de kans aan om de inhoudelijke diepgang van wetenschappelijke kennis te combineren met de praktische vraagstukken binnen organisaties. Deze week starten wij met de eerste dag van onze cursus “Using Psychological Theories to Change Online Consumer Behavior”. In deze cursus gaan een dozijn PhD kandidaten aan de slag met vraagstukken uit het bedrijfsleven. Twee van onze klanten zullen hun bedrijfsdoelen en vraagstukken presenteren aan de PhD kandidaten. Deze PhD’s gaan vervolgens de wetenschappelijke literatuur bestuderen en vertalen deze naar goed onderbouwde hypotheses die kunnen leiden tot uitvoerbare experimenten. Op de terugkomdag hebben de PhD’s nog meer tijd om hun wetenschappelijke analyse bij te schaven tot een presentatie voor de klant – de twee bedrijven. Ook zullen we terugkoppelen hoe de goed-onderbouwde experimenten het hebben gedaan in de praktijk. 

De potentie is groot en wij kijken dan ook enorm uit naar beide cursusdagen. Levert het nuttige inzichten op voor onze klanten? Krijgen ze toegang tot perspectieven en kennis die tot nu toe voor hen onbereikbaar waren? En wat leren de PhD kandidaten ervan? Hoe bevalt het hen om kennis toe te passen en hun tanden stuk te bijten op bedrijfsvraagstukken?

Op de hoogte blijven?

Lijkt het je leuk om te horen hoe dit is verlopen? Wat hebben de bedrijven en de PhD kandidaten aan deze cursus gehad? Zou jij met jouw bedrijf ook wel eens zo’n kennis-explosie willen? Neem contact met me op om op de hoogte te blijven.

dr. Florien Cramwinckel - behavioural expert

Florien wist op haar twaalfde al dat ze psychologie wilde studeren, en heeft dan ook zowel een bachelor als een research master diploma in sociale psychologie (beide cum laude). Daarna is ze gepromoveerd in de sociale psychologie op een proefschrift getiteld "The social dynamics of morality". Na afronding van haar PhD heeft ze nog jarenlang in de academische wereld gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker en universitair docent. Florien heeft verschillende artikelen gepubliceerd in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften (InMind), talloze cursussen gegeven, en meerdere prijzen gewonnen (o.a. beste ASW docent). Ze wordt regelmatig gevraagd als spreker voor nationale en internationale events, en heeft dan ook tientallen presentaties gegeven over uiteenlopende onderwerpen en op verschillende podia (zoals een presentatie voor de universiteit van Nederland over 'Waarom vind jij een vegetarier soms zo irritant?'. Sinds begin 2020 werkte ze bij Online Dialogue als senior gedragsexpert. Hier zet ze haar kennis en ervaring in om online klantgedrag te begrijpen, te voorspellen en te beïnvloeden. Ze schrijft artikelen en blogs, geeft en ontwerpt trainingen, ontwerpt testen, doet gedragsonderzoek en maakt gedragsanalyses. Daarnaast drinkt ze liters thee, verliest ze altijd met tafeltennis, houdt ze van hardlopen, boksen en tennissen, en is ze gek op haar roze gezin. In september 2023 ging ze uit dienst.