Zoover Casestudy: van Proberen tot Excelleren

  • Bericht auteur:
  • Leestijd:4 minuten gelezen

Bij CRO is teamwork onmisbaar. Verschillende mensen, met vaak totaal verschillende achtergronden, moeten samenwerken om eenzelfde doel te bereiken: een succesvol CRO programma. Je kunt de beste CRO tools kopen, de beste mensen aannemen en nog falen als er geen sprake is van een echt team. Een goede samenwerking zorgt voor de beste resultaten.

Deze aanname werd bewezen tijdens de samenwerking tussen Zoover en Online Dialogue. Om het CRO programma van Zoover op gang te krijgen werden de twee CRO teams (van Zoover en Online Dialogue) aan elkaar gekoppeld. Vele bijeenkomsten, feestjes en pingpong sessies later draait het team van Zoover zelfstandig een succesvol CRO programma.

Conversie Optimalisatie = Teamwork

Bij CRO komen veel verschillende disciplines kijken. Een goed CRO team bestaat onder andere uit een analyst, project lead, psycholoog, designer en een developer. Het doel van de samenwerking tussen Zoover en Online Dialogue was altijd om Zoover uiteindelijk zelfstandig een succesvol CRO programma te laten draaien. Het eerste wat er dus moest komen was een volledig CRO team. De leden van dit team van Zoover werden gelijk gekoppeld aan hun ‘counterparts’ van Online Dialogue.

Voordat je begint met testen is het belangrijk dat je een goed beeld hebt van je klanten en welk gedrag ze vertonen op je site. Daarom hebben we voorafgaand aan de samenwerking alle mogelijke databronnen en gegevens naast elkaar gelegd om een goed overkoepelend beeld te krijgen van de Zoover gebruiker. Waar lopen de bezoekers vast op je site? Welke gedragscomponenten worden aangesproken op dit specifieke punt? En op welke manieren zou je dit gedrag kunnen beïnvloeden? De antwoorden op deze vragen vormen de basis van je testprogramma.

Outsourcing

In de eerste fase heeft Online Dialogue het voortouw genomen met testen, waarbij het team van Zoover stap voor stap mee keek. Hoe zet je hypotheses op? Hoe regel je de prioritering? Hoe zet je een hypothese om in een test? Hoe lang draai je een test? Hoe analyseer je de resultaten? En hoe gebruik je de bevindingen bij nieuwe testen? Deze eerste fase wordt ook wel het outsourcing traject genoemd, waarbij de gehele verantwoordelijkheid geoutsourced werd naar Online Dialogue en Zoover in de luwte kon leren.

Zoover Casestudy

We doen het samen

Vervolgens startte het co-sourcing traject, waarbij Online Dialogue de helft van de verantwoordelijkheden overdroeg aan Zoover. Wanneer Zoover de vooranalyse deed, deed iemand van Online Dialogue de hypothese en iemand van Zoover het design en andersom. Deze kruisbestuiving zorgt ervoor dat Zoover in sneltreinvaart het proces van een gedegen CRO programma heeft geleerd.

Naast “leren door te doen” hebben alle teamleden van Zoover een speciaal voor hen ontworpen opleiding consumentenpsychologie gevolgd. Tijdens de opleiding ontvingen ze informatie over het brein, systeem 1 en systeem 2 denken, alle persuasion technieken en hoe je gedragsdata omzet in werkbare hypotheses.

Insourcing

Toen we het punt bereikt hadden dat ieder teamlid van Zoover zich comfortabel voelde bij de verantwoordelijkheden van zijn of haar eigen rol, zijn we gestart met de insourcing fase. In deze fase hebben de teamleden van Zoover het volledige optimalisatietraject op zich genomen. Online Dialogue bleef wel scherp aangehaakt om sturing en ervaring te bieden. Al gauw merkten we dat de analyses en designs weinig hulp behoefden. Wel was er nog ondersteuning nodig bij de sturing van de verschillende tests en de psychologie hierachter.

Elroy van Ouwerkerk“Binnen 3 maanden was er een testproces met een visie en waren we met het team in staat om patronen te herkennen en daarop voort te borduren.” – Elroy van Ouwerkerk

Tijd om het nest te verlaten

Door een nauwe samenwerking en veel communicatie merkten we dat Zoover het vanzelf hartstikke goed zelf kon doen en dat is ook wat er uiteindelijk is gebeurd: er staat een fantastisch team met inhoudelijk sterke teamleden en een dedicated project lead. En de resultaten die met het conversie team van Zoover behaald worden, slaan nu ook over naar het team van WeerOnline. Kortom, een prachtige samenwerking waar iedereen blij van is geworden en waarmee we een daadwerkelijke impact op Zoover hebben gemaakt.