Ethische code

Online Dialogue werkt, in opdracht, aan optimalisatie van online dienstverlening in het algemeen en online conversieoptimalisatie in het bijzonder. Hierbij speelt (online) gedragsbeïnvloeding van de eindgebruiker een cruciale rol.

Online Dialogue handelt hierbij volgens de uitgangspunten, visie, normen en waarden die in dit document verder worden toegelicht. Het onderkennen van deze ethische code door een opdrachtgever is een voorwaarde voor Online Dialogue om werkzaamheden te verrichten voor die opdrachtgever. De code zal blijvend worden herzien om op die wijze een correcte weerspiegeling van de ethische standaarden voor onderzoek naar gedragsbeïnvloeding en conversieoptimalisatie te waarborgen.

Uitgangspunten

  1. Iedereen is aan gedragsbeïnvloeding onderhevig, bewust en onbewust.
  2. Het bestuderen van gedragsbeïnvloeding is een gevestigde wetenschap met erkende studies. Online Dialogue gebruikt kennis en kunde van deze wetenschappelijke studies om gedrag en gedragsbeïnvloeding te bestuderen.
  3. Online Dialogue is van mening dat het nalaten van dergelijk onderzoek kan leiden tot onverantwoordelijke beïnvloeding.
  4. Online Dialogue helpt opdrachtgevers aan inzichten welke de opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om keuzes te maken met betrekking tot online gedragsbeïnvloeding ten bate van conversieoptimalisatie.
  5. Handelen naar deze inzichten brengt ethische verantwoordelijkheid met zich mee voor de opdrachtgever.

Integriteit

  1. Onze handelwijze moet altijd gebaseerd zijn op de principes van transparantie, eerlijkheid en billijkheid.
  2. Bevindingen uit onderzoek naar gedrags- en optimalisatievraagstukken worden op een duidelijk en overzichtelijke manier aan opdrachtgevers teruggekoppeld.
  3. Wanneer een medewerker van Online Dialogue het vermoeden heeft dat sprake is van mogelijke onethische aspecten met betrekking tot een onderzoek of een uitkomst van gedrags- of optimalisatievraagstukken, dan zal deze medewerker van Online Dialogue de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte brengen.
  4. Alle medewerkers van Online Dialogue handelen in overeenstemming met de wet- enregelgeving van de landen waarin we actief zijn.
  5. Alle medewerkers van Online Dialogue onderkennen, respecteren en dragen deze ethische code actief uit. Zowel binnen de interne organisatie alsook extern zoals op de openbare website: www.onlinedialogue.com.

Vragen over onze ethische code? Neem contact op.