De mogelijkheden van sociale dialogen voor recruiters

Scare, Aware, Care, Dare en ShareTijdens Digitaal Werven 2011 gaf senior internet consultant Maurice Beerthuyzen een presentatie over de mogelijkheden en de zin van het inzetten van social media in het recruiterswereld. In dit artikel een verslag van deze goed ontvangen presentatie, zijn slides en de mogelijkheid om deze te downloaden.

“Wat je wilt bereiken is een dialoog tussen de (potentiële) sollicitant en de recruiter. Probeer dit te vertalen naar de site. Leer je klant kennen en voer een dialoog met hem of haar.”

Tijdens het congres moest de volgende vraag beantwoord worden: wat kan recruitement leren van marketing? Is recruitement dan geen marketing? Ja zeker wel! Dat bleek wel tijdens deze dag. Waar Maurice voor pleitte is: vertaal de organisatie van social media door naar een goede recruitement afdeling. Maar is social media dan al zo goed georganiseerd binnen bedrijven? Helaas niet… Zet de social media juist in om mensen te bereiken en te benaderen of zorg dat zij jou benaderen. Start de dialoog!

5 Learnings over dialogen

 1. Iedereen binnen je bedrijf voert dialogen. Dus er wordt al communicatie gevoerd vanuit alle lagen binnen de organisatie. Ook daarbuiten wordt er over je gesproken en geschreven, ook zonder dat je dat zelf in de hand hebt.
 2. Voer dialogen vanuit de persoon. Maak het menselijk en persoonlijk. Doe alsof iemand face-to-face tegenover je zit. Praat als persoon, niet als bedrijf. Zorg voor een goede eerste indruk en wervende teksten.
 3. Klanten bepalen de plaats van de dialoog. Realiseer je dat mensen ook informatie tot zich krijgen via mobiele telefoons, laptops en mobile devices zoals de iPad.
 4. Klanten bepalen het verloop van de dialoog. Geef meerdere mogelijkheden om je organisatie te benaderen. Dus niet alleen per post maar ook via diverse online kanalen (mail, linkedin of facebook).
 5. Denk goed na over de dialoog maar laat de klant vooral niet denken. Zorg voor zo min mogelijk drempels en goede en snelle toegang tot informatie. Denk vanuit de bezoeker. Waar is hij of zij naar op zoek?

Na deze inzichten gaf Maurice 6 stappen om social media stap voor stap succesvol te implementeren:

Stappenplan sociale dialogen implementatie

 1. Monitoren
  De eerste en belangrijkste stap is monitoren. Begin met een goede analyse van het klantgedrag. Pas de doelstellingen hier op aan, en niet andersom. Door te monitoren kom je erachter hoe er over je merk wordt gepraat.
 2. Plannen
  Social media is niet op zichzelf staand en kun je sturen, dus plan je social media activiteiten. Als je weet wat er leeft binnen je doelgroep kun je hierop reageren en inspelen. Of beter nog kunnen de organisatie en de klanten hun kennis en ervaringen echt delen en oplossen d.m.v. een dialoog.
 3. Organisatie
  Houd rekening met de heersende cultuur binnen de organisatie en met de organisatievorm. Hoe is de aanpak: gecentraliseerd, gedecentraliseerd, gecoördineerd, centraal gecoördineerd of holistisch (als geheel)? Begin klein, start bijvoorbeeld met de webcare afdeling een zorg dat die in orde is. Zorg voor een team die achter de doelstelling staat en adviseer en enthousiasmeer.
 4. Voer de dialoog
  Het aantal bezoekers of volgens zegt niks over de kwaliteit van de dialoog die je voert. Kwaliteit is dus belangrijker dan kwantiteit. Versterk je netwerk want daar ligt de sleutel naar het vinden van de juiste kandidaat. Het plaatsen van tweets met #vacature heeft weinig zin. Dit is te algemeen. Denk na over specifiekere termen waarop geïnteresseerden zoeken en implementeer deze.
 5. Meten
  Als uit monitoring blijkt dat er veel vragen zijn en veel ontevreden klanten, onderneem dan actie. Stuur bijvoorbeeld op de afname van het aantal #fails en op de reductie van vragen. Bekijk na een maand of er verschillen zichtbaar zijn en onderneem actie. Betrek in dit proces ook de afdeling ICT. Als zij het belang inzien, zijn ze eerder bereid om het aan te pakken. Leg de analyse van de cijfers neer bij mensen die dat kunnen. Kijk gezamenlijk naar de mogelijke oplossingen en zorg voor een gedeelte doelstelling. Op die manier is het in ieders belang dat het slaagt.
 6. Bijsturen
  Zorg ervoor dat klantdialogen een spiegel voor je worden. Volg de dialogen en anticipeer. Dan wordt de dialoog alleen naar beter.

Slotconclusie

Het integreren van social media binnen je organisatie kost tijd en dit kun je niet alleen. Zorg voor een nauwe samenwerking met (externe) internet en social media specialisten. Laat de aanpak afhangen van het type organisatie en de heersende cultuur, maar laat deze je niet afschrikken en weehouden om social media een onderdeel van je organisatie te laten zijn.

De Slides

Bekijk de slides van Maurice zijn presentatie door hieronder de slideshare applicatie te gebruiken of download direct de PDF (15 MB).

Desiree van der Horst - conversion manager

Er zijn twee dingen waar Desiree als conversie manager elke dag naar streeft: het creëren van blijdschap & het stimuleren van groei. Er zijn veel manieren om dit te doen, maar het verbinden van mensen is hierin de cruciale factor. Meedenken, goed luisteren, het voorzien van de juiste tools en sparren over diverse strategieën zijn daily business. Buiten kantoor loopt ze graag een rondje hard in haar mooie stad Breda, is ze gek op haar thuis-jungle (inclusief huistijger) en draait ze graag 60’s/70’s plaatjes op de platenspeler.